Multi Input/Output Grubu

KNX panolarında bulunan çok sayıda LED ve butonun tek bir cihaz ile kullanılabilmesini sağlar.


Evrensel Arabirimler

Evrensel Arabirim ile 6 Farklı Çalışma Modu ve sıva altı anahtar kutularına monte edilerek konvansiyonel anahtarlar/butonlar ile kullanım


Get Contact