• slide

IPI100 IP Arabirim

KNXnet/IP Bağlantısı


EAE KNX IP arabirimi, tünel protokolünü destekler ve üst KNXnet/IP ile alt TP KNX veri yolu hattı arasında veri bağlantısı sağlar.

Genel Özellikler


LED'ler ile çalışma durumunun gösterilmesi

IP adresi bir DHCP sunucusundan alınabilir

Entegre KNX tünelleme arabirimi

Tünel açma protokolleri, ETS aracılığıyla devreye alma, izleme ve tanılama sağlar


Dökümanlar